Rekisteröintiyhdistykset

Jokaisen rekisteröintiyhdistyksen rotumääritelmä poikkeaa hiukan toisistaan, uusi, yhtenäinen rotumääritelmä on jo ollut työn alla pidempään yhdistyksillä mutta se ajatus kaatui 2010 jälkeen.
Rotumääritelmiä pääset lukemaan jokaisen yhdistyksen omilta kotisivuilta.

Kennel Union of Southern Africa (KUSA) est.1891
Kennel Union of Southern Africa (aiemmin Kennel Union of South Africa) on perustettu vuonna 1891 kun Etelä-Afrikan Port Elisabethin Kennel Klubi (perustettu 1883) ja Etelä-Afrikan Cape Townin Kennel Klubi (perustettu 1889) yhdistettiin. Se onkin yksi maailman vanhimmista kenneljärjestöistä.
KUSA toimii ensisijaisesti rekisterinä ja kattojärjestönä lähes 200 siihen kuuluvalle rotujärjestölle, joissa on kaiken kaikkiaan yli 6000 jäsentä.
KUSA on FCI:n jäsen ja sillä on keskinäisiä sopimuksia FCI:hin kuulumattomien järjestöjen kuten Kennel Clubin ja American Kennel Clubin kanssa. Sillä on lisäksi sopimuksia FCI:n muiden kansallisten jäsenten kuten Australian National Kennel Councilin kanssa. KUSA edustaa etelä-afrikkalaista koiramaailmaa National Sports Commission:ssa ja South African Stud Book Society on tunnustanut sen. KUSA rekisteröi ja tukee kahta eteläafrikkalaista rotua, jotka tunnetaan nimillä africanis ja boerboel.
KUSA ei vuoden 2014 jälkeen enää rekisteröi Boerboeleita Etelä-Afrikassa.

SA Boerboel Breeders Association (SABT/SABBA) est.1983

S.A.B.T. / SABBA - ei-kaupallinen julkinen organisaatio, SABT on ensimmäinen boerboel yhdistys Etelä-Afrikassa, joka yhdisti kaikki boerboel harrastajat Etelä-Afrikassa ja auttoi aloittaa ensimmäisen boerboel rekisterin sekä työsti rodun edelleen kehittämistä. SABT:n yksi päätavoitteista on rodun säilyttäminen ainutlaatuisena syntyperäisenä Etelä-Afrikkalaisena rotuna.
Vuonna 1980 Jannie Bauer yhdessä Lucas ja Anneke van der Merwen (Kroonstadista) kanssa järjestivät ensimmäisen ison kiertueensa Etelä-Afrikan ympäri kerätäkseen ja valitakseen alkuperäisiä boerboel koiria jotka sopisivat rotumääritelmään.
Kun tuhansia kilometrejä oli katettu, alkoi vahva karsiminen ylä- ja alamäkineen. Lopuksi 250 valittua koiraa karsiutui 72:n, joista tulivat rodun kantakoirat. Nämä 72 boerboelia, yhteisen mielipiteen mukaan, sopivat ulkonäöltään ja käyttötarkoitukseltaan alkuperäiseen rotumääritelmään maatilojen koirasta, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä boele. Näistä 72 koirasta tuli Etelä-Afrikan ensimmäiset virallisesti rekisteröidyt Boerboelit. Yhdistyksellä on suurin Boerboel Rekisteri maailmassa.
Tätä rekisteröintiyhdistystä ei ole enää olemassa.

Historical Boerboel Association of South Africa (HSBA) est.1993
HSBA:n perustajana toimii Lucas van der Merwe, legendaarinen Boerboel-ihminen, yksi SABT:n perustajajäsenistä, joka aloitti tunnetun "Boerboel Tourin" pitkin Etelä-Afrikkaa muiden innokkaiden Boerboel-harrastajien kanssa, jotka rekisteröivät ensimmäiset boerboeleiden kantakoirat Etelä-Afrikassa omana rotunaan.
Vuonna 1980 hän järjesti Etelä-Afrikan kiertueen etsien eloonjääneitä rodun edustajia, josta lähti liikkeelle ensimmäiset tämän mahtavan rodun kasvattamiset.
Lucas van der Merwe kuoli vuonna 2010. Lucas van der Merwe on elinikäinen kunniapuheenjohtaja SABT:ssa ja HSBA:ssa.
Historical Associationin perustamisen tarkoituksena oli se, että joitan omituisuuksia SABT:n Boerboel-rotumääritelmässä ei oltu käsitelty ja vahvistettu asianmukaisesti ja vastaavasti tämä ei vastannut alkuperäisten maatilojen koirien ominaisuuksia historiallisesta näkökulmasta katsottuna. Tämä johti siihen, että Etelä-Afrikasta oli lähes mahdotonta löytää täplikkäitä ja muun värisiä koiria, joita aina oli ollut Boereiden maatiloilla. Paljon vaivaa nähtiin löytääkseen syrjäkyliltä vanhoja tämän värisiä koiria, joiden tarkoituksena oli palauttaa rodulle tärkeitä lähes kadonneita ulkomuodollisia piirteitä ja ominaisuuksia. Monet entiset SABT:n jäsenet siirtyivät HSBA:han sen perustamisen jälkeen.
Tätä rekisteröintiyhdistystä ei ole enää olemassa.

Elite Boerboel Breed Association of Southern Africa (EBBASA) est. 2001
EBBASA on rotuyhdistys joka on perustettu vuonna 2001, jonka tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten Boerboeleiden kasvatusta ja edustaa Boerboelia rotuna.
Yhdistys ei ole avoinna pentutehtailijoille ja boerboel-kasvattaja "eksperteille" jotka eivät ole valmiita noudattamaan kasvattajien eettisiä sääntöjä. EBBASA hyväksyy kaikkien muiden yhdistysten asiakirjoja ja rekisteröintipapereita, mikäli papereista ilmenee että kyseiset koirat ovat puhdasrotuisten Boerboeleiden jälkeläisiä.
Perustajat:
Mr. Piet Sprinkhuizen - Avontuur Boerboele
Mr. & Mrs. Johan & Linda Swart - Linjo Boerboele
Elri Swanepoel - Eljara Boerboele
Koos Malan - Jabrina Boerboele
Rhona Chambers - Kromdraain Kennels
Lidia Ferreira - Lidiana Kennels
The (late) Dawie Venter - Van Marcos
Tätä rekisteröintiyhdistystä ei ole enää olemassa.

Boerboel International (BI) est. 2008
Boerboel International on kansainvälisesti edustava Boerboel-kasvattajien, jäsenien ja omistajien yhdistys.
Boerboel International mm. tarjoaa appraisaleita ja luonnetestejä ympäri maailman, DNA-profilointia ja pääsyn heidän isoon boerboel-tietokantaansa.
Perustajat:
Vincent Marvell - Marvell Boerboels
Johan Blumerus - Tovic Boerboels
Chris Boshoff - Nyamvubu Boerboels
Kobus Rust - Maestro Boerboels
Jaap Marais - Dophou Boerboels
Sonja Morgan - Siglensal Boerboels
Hester Grobler - Jura Boerboels

South African Boerboel Breeders' Society (SABBS) est.2012 (Entinen SABT / SABBA) 
https://sabbs.org/

Boerboel Breed Association (BBA) est.2014
Kun EBBASA lopetti toimintansa, siitä tuli BBA.
Tätä rekisteröintiyhdistystä ei ole enää olemassa.

South African Plaasboel Breed Association (SAPBA) est. 31.10.2014
Perustajat:
Dries Lloyd - Wijnlanden Boerboels
James Brennan - Coomore Boerboels
Diane Seaman - Zum Alten Hof SA Mastiffs
Tätä rekisteröintiyhdistystä ei ole enää olemassa.

Suomen Boerboelit Ry est.2015
Koska Suomessa ei ole ollut mitään virallisia rotutapahtumia tai edes rotuyhdistystä tähän päivään mennessä, päätettiin pienellä porukalla tehdä asiaan muutos.
Rotuyhdistys on laitettu vireille 17.2.2015 ja rekisteröity 13.3.2015.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten boerboeleiden jalostusta ja käyttöä sekä rodun tunnetuksi tekemistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, sekä harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa, sekä antaa jalostukseen liittyvää neuvontaa. Yhdistys pitää yhteyttä muihin kenneltoimintaa harrastaviin ulkomaisiin yhdistyksiin ja viranomaisiin.
Rotuyhdistys EI REKISTERÖI puhdasrotuisia boerboeleita.
www.boerboel.fi
Facebookista löydät yhdistyksen tästä linkistä:
https://www.facebook.com/boerboelyhdistys