Terveys - Health

Boerboelit ovat yleisesti tunnettuja niiden hyvästä terveydestä. Mutta koska Boerboel on iso koirarotu, ne eivät ole ylivoimaisesti terveempiä kuin muutkaan suuret rodut. Ostamalla pennun hyvämaineiselta kasvattajalta, sekä pitkään jatkuneen tiukan ja valikoivan jalostuksen tuloksena sinulla on mahdollisuus välttää joitain, ellei useimpia yleisiä terveydellisiä ongelmia. Boerboeleiden keskimääräinen elinikä on 10 vuoden molemmin puolin, mutta vanhempiakin hyväkuntoisia koiria löytyy. Kuten kaikki koirarodut, myös Boerboelit voivat olla alttiita tietyille terveysongelmille, jotka ei kuitenkaan rajoitu pelkästään näihin: Lonkkavika, kyynärvika, selkäongelmat, silmäongelmat (ektropion/entropion), wobblerin syndrooma, emättimen laskeuma, kohtutulehdus. Näiden lisäksi yksi suuri huolenaihe jota tavataan isojen rotujen parissa on mahalaukun kiertymä. Jos et ole vielä perehtynyt tähän tilaan, on ehdottomasti korkea aika oppia siitä ja osata tietää oireet -Tämä on todellinen hätä ja hengenvaarallinen tila, joka vaatii välitöntä eläinlääkärin hoitoa.


Lonkkadysplasia -Lonkkanivelen dysplasia (HD) tarkoittaa kehityshäiriötä lonkkanivelessä. Dysplastisessa nivelessä reisiluun yläpää ei sovi tiiviisti lonkkamaljaan ja aiheuttaa nivelessä kulumaa, joka johtaa nivelrikon kehittymiseen. Vaikea-asteisessa lonkkaniveldysplasiassa koiran on vaikea nousta seisomaan, se saattaa vingahtaa noustessaan tai makuulle mennessään ja sen on vaikea nousta levon jälkeen.

Kyynärniveldysplasia eli kyynärnivelen kehityshäiriö (ED) voidaan jakaa eri muotoihin. Näitä ovat:
- osteokondroosi eli nivelruston solujen kehityshäiriö, jossa nivelalueen luutuminen häiriintyy nopeimmassa kasvuvaiheessa. Häiriö johtaa nivelrikkoon.
- sulkijalisäkkeen ja/tai koronoidilisäkkeen irtopalamuoto
Kyseiset vauriotyypit voivat esiintyä yhdessä tai erikseen. Nopeakasvuisuus ja suurikokoisuus altistavat kyynärniveldysplasialle ja kyynärnivelsairauden huomaa koiran liikkeistä.

Silmäsairaudet -Entropion eli silmäluomen perinnöllinen sisäänpäinkiertymä. Ektropion eli silmäluomen perinnöllinen ulospäinkiertymä.

Wobblerin syndrooma -Suurikokoisilla koiraroduilla esiintyy selkärangan kehityshäiriötä, jossa selkäydinkanava ahtautuu kaularangan takaosassa. Sairauden alkuvaiheessa esiintyy yleensä lievää takajalkojen liikehäiriötä, joka tyypillisesti on luonteeltaan paheneva. Sairauden edetessä oireet ilmaantuvat myös etujalkoihin. Kipu ja hermotuksen häiriöt voivat nopeasti pahentua välilevytyrän seurauksena. Kaularangan kehityshäiriöitä on monenlaisia ja taudin synty on osin tuntematon. Usein kaulanikamien niveltyminen toisiinsa on epänormaalia, jolloin nikaman etureuna pääsee nousemaan, jolloin selkäydinkanava ahtautuu.

Emättimen laskeuma -Emättimen laskeuma ilmenee emätinkudoksen turvotuksena juoksujen aikana. Emätinkudosta saattaa työntyä ulos emättimestä epämääräisenä pallona. Joskus sitä virheellisesti luullaan kasvaimeksi. Emättimen laskeumaa esiintyy useimmiten kookkaiden rotujen nuorilla nartuilla, joita ei ole steriloitu. Syitä emättimen laskeumaan ovat esim. estrogeenihoito, emättimen liikakasvu, yleinen geneettinen taipumus tai pitkäaikainen ponnistelu, kuten vaikea synnytys. Turvotus poistuu kun juoksut ovat ohi. Oireita emättimen esiinluiskahduksessa voi olla kivulias virtsaaminen, emätinalueen nuoleminen, kyvyttömyys lisääntyä tai ulkosynnyttimien kautta ulos työntyvä kudosmassa. Sterilointi poistaa ongelman kokonaan.

Kohtutulehdus -Aikuiset, steriloimattomat nartut ovat alttiita märkäiselle kohtutulehdukselle. Koiran kohtutulehdus alkaa kiimavuotojen välissä, yleensä noin kaksi kuukautta kiiman loppumisen jälkeen. Narttu saattaa nuolla vulvan aluetta useammin kuin ennen ja se juo ja virtsaa tavallista enemmän. Joillain nartuilla nousee kuume. Oireet eivät ehkä ensin näytä kovin vakavilta, mutta koira tulisi viedä heti eläinlääkäriin, jos on aihetta epäillä sillä kohtutulehdusta. Hoitamattomana koiran märkäkohtu johtaa nartun kuolemaan. Varma tapa ennaltaehkäistä koiran kohtutulehdus on steriloida narttu.

Mahalaukunkiertymä -Mahalaukunkiertymä on koirilla esiintyvä tila, jossa mahalaukku kiertyy itsensä ympäri. Mahalaukku sulkeutuu ja koira ei pysty ulostamaan tai oksentamaan. Oireina on mahan turpoaminen ja oksennusyritykset. Mahalaukunkiertymä on erittäin vakava tila ja vaatii aina eläinlääkärin hoitoa. Hoitamaton mahalaukunkiertymä johtaa koiran menehtymiseen.
Koska DNA-testaaminen on nykyään mahdollista ja helppoa, tulemme testaamaan kaikki koiramme Genoscoperin laajalla terveyskartoituksella. Tällä hetkellä (helmikuu 2015) Genoscoperin tietokannassa on vain 10 testattua boerboelia yhteensä, meillä Suomen ainoat kolme (Tano, Shaina ja Savannah), mutta toivomme asian muuttuvan lähivuosina.

Vuonna 2016 geenitestasimme ensimmäisen boelimme Arien psykomotorisen epilepsian varalta.
Vuonna 2017 testasimme loputkin koiramme sekä pentumme, yhteensä 36 boerboelia.
Koska kantajia oli niin paljon ja ensimmäisessä pentueessa myös 4 sairasta,
tulemme jatkossa testaamaan kaikki jalostuskoiramme ja jos käytämme ulkopuolista urosta,
tämänkin tulisi olla myös testattu epilepsian osalta.


HEALTH

Boerboels are generally known for their good health. But as a large dog breed, they are not superior in any way compared to other large breeds. With strict and selective breeding what has been going on for a long time, and buying your pup from a reputable breeder, for you as a puppy buyer it is at least to some point possible to try to avoid some if not most of the common health problems. The average life expectancy of Boerboel is around ten year. As with all breeds of dogs, the Boerboel may be susceptible to certain health problems, including but not limited to: Hip Dysplasia, Elbow Dysplasia, spinal problems, Eye problems including Ectropian / Entropian, Wobbler's Syndrome, Prolapse and Vaginal Hyperplasia. In addition, another concern for all large breeds is gastric torsion. If you are not familiar with this condition, it is absolutely necessary to learn about it and know the symptoms - This is a real emergency and a life threatening condition that requires immediate Veterinary attention.

Hip Dysplasia -Hip dysplasia means an "abnormal formation" of the hip joint. The normal anatomy of the hip joint is a classic ball and socket joint. The ball is supposed to match the socket. A good hip joint has a neat, snug fit between the ball and socket. There are variations of dysplasia - ranging from only very slight changes from normal to complete dislocation. Hip dysplasia is a progressive degenerative condition that can lead to severe pain.

Elbow Dysplasia -The term elbow dysplasia refers to degenerative conditions that affect the elbow joint. There are 3 causes of elbow dysplasia; Osteochondritis dessicans (OCD), Ununited Anconeal Process (UAP) and Fragmented coronoid process (FCP). Elbow scores range from 0 to 3.

Vaginal Hyperplasia -Vaginal Hyperplasia is an exaggerated response by vaginal tissue to estrogen during certain phases of the heat cycle. The vaginal tissue becomes swollen and may protrude through the vulva. Vaginal Hyperplasia is rated as free, stage1 to 3.

Eye problems -Entropion is an inward roll of the eyelids. It causes irritation to the eyeball and causes the eye to be "teary". In the case of ectropion the eyelids roll outwards exposing the membrane that lines the eyelid.

Wobbler's syndrome -Wobbler's syndrome, also called cervical vertebral instability, is a condition that can affect large dog breeds that grow quickly. These growht spurts can result in spinal abnormalities that can cause painful compression in the spinal cord. If left untreated, Wobbler's syndrome may result in chronic pain and difficulty standing or moving.

Gastric dilatation volvulus -GDV (also known as twisted stomach, gastric torsion) is a medical condition in which the stomach becomes overstretched and rotated by exessive gas content. The word bloat is often used as a general term to cover gas distension without twisting and is often a normal change after eating or with aerophagia. It is sometimes used incorrectly to indicate gastric torsion. Gastric dilatation volvulus always involves the twisting of the stomach and is a life-threatening condition that requires prompt treatment. The condition occurs commonly in domesticated animals, especially certain dog breeds. Deep-chested breeds are especially at risk.

Since DNA testing is now possible and easy enough, we will test all our dogs with Genoscoper's wide health survey. At the moment (February 2015) there are only 10 tested Boerboels in total in Genoscoper's database. We have the first and only three tested Boerboels in Finland (Tano, Shaina and Savannah), but we hope that will change in the next few years.

In 2016, we tested our first boerboel SB Ariel for psychomotor epilepsy.
In 2017, we tested the rest of our dogs and pups, a total of 36 Boerboels.
Because there were so many carriers and 4 affected in the first litter,
we will be testing all our breeding dogs in the future.
If we use an outside male in our program, he should also be tested for epilepsy.

Kuvissa olevat boerboelit (paitsi brindle narttu, joka on 9kk) ovat 11-13 vuotiaita, terveitä ja hyväkuntoisia.

The Boerboels (except the brindle bitch, she's 9 months old) on the pictures are 11-13 years old, healthy and in great physical condition.