Meistä - About us

Ensimmäisen kerran törmäsin rotuun vuonna 2003 etsiessäni tervettä, pitkäikäistä ja aktiivista molossia, silloin jo rotu vaikutti mielenkiintoiselta ja jäi syvästi mieleeni. Suomessa ei sillä hetkellä ollut montaakaan rodun edustajaa (jos yhtään) eikä kukaan ollut kuullut rodusta yhtään mitään, joten siitä lähti rotuun tutustuminen omin voimin liikkeelle. Koska asumisolosuhteet eivät olleet toivottavat tälle rodulle, se jäi vain haaveeksi pitkäksi aikaa, kunnes vuonna 2009 aloin uudelleen harkitsemaan ensimmäistä rodun edustajaa itselleni ja ajatuksen kanssa lähdin selailemaan kasvattajia ja pentueita. Siihen mennessä olin jo saanut hyvän mielikuvan rodusta, tiesin millaista koiraa olin etsimässä ja mikä sukulinja oli minulle se sopivin. Pitkän etsinnän jälkeen täydellinen narttu löytyi suhteellisen läheltäkin vielä ja siitä alkoi oman pennun odottaminen.
Vuonna 2012 meille vihdoinkin syntyi sopiva pentu ja näin meille muutti Venäjältä Savanna Boerboele Chelentano.
Ensimmäinen Etelä-Afrikan tuonti muutti meille vuonna 2014, Authentic Mizpah Savannah.
Siitä lähtien rotu vei sydämen mennessään ja boeleita onkin muutama ilmaantunut lisää.
Näiden vuosien aikana olemme tutustuneet moniin mahtaviin ihmisiin ulkomailla ja tulemme jatkossakin tekemään tiivistä yhteistyötä heidän kanssa.

Suomen kennelliiton kasvattajan peruskurssin olen suorittanut hyväksytysti 17.10.2010

Kuulun lisäksi seuraaviin yhdistyksiin:
Boerboel Foundation (Hollanti) - jäsennumero 20200001
Suomen Boerboelit ry - jäsennumero 0001
WBBA - jäsennumero 001101

Asumme maaseudun rauhassa Mäntsälässä 2,6 hehtaarin tontilla. Pihalla koirilla on jokaisella omat yli 100 neliön tarhat katoksilla ja kopeilla, joissa viettävät aikaa silloin kun ei olla kotona. Tällä hetkellä osa tontista on aidattuna, joten koiramme pääsevät toteuttamaan itseään tekemällä aluevartijan töitä.

The first time I came across this breed was in 2003 when I was looking for a healthy, long-lived and active molosser. Back then the breed seemed very interesting and got deeply caught in my mind. During that time in Finland few people were familiar with this breed nor were there probably any owners of Boerboels either, so I started to study and get to know more about this breed all by myself. Because my living conditions were not desirable for Boerboels (nor did I want them in the city) it was only a dream for a long time until in 2009 I started to re-consider getting my first representative of the breed. By then I already knew what kind of dog I was looking for, what type and what bloodline would suit me best. After a long search I found a perfect bitch, relatively close to us also and then began the waiting for my very first Boerboel puppy. In 2012 that wonderful bitch gave birth to an amazing litter in Russia and we finally had our Savanna Boerboele Chelentano.
In 2014 we bought our first import from South Africa, Authentic Mizpah Savannah
Since then the breed has stolen our hearts completely and we have bought a few more Boerboels to live with us.
During these years, we have met so many great people and breeders abroad.
We will continue to work closely together with them.

I have successfully completed the Finnish Kennel Club's breeding course 17.10.2010.

I'm member of:
Boerboel Foundation (Holland) - nr. 20200001
Suomen Boerboelit ry (Finnish Boerboel Club) - nr. 0001
WBBA - nr. 001101

We live in the beautiful and quiet countryside of Mäntsälä in a 2.6 hectare site. Outside our dogs have their own over 100 square meter pens with shelter and dog houses where they spend their time when we aren't at home. At the moment some of our property is fenced, so the dogs can fulfill themselves by doing park ranging duties through guarding.


Kasvatusperiaatteemme
Our breeding principles

Tavoitteenamme on tulevaisuudessa kasvattaa alkuperäisen rotumääritelmän mukaisia terveitä, rodunomaisia ja ehdottomasti hyväluonteisia koiria. Vaikka rotu on meille suhteellisen uusi, vuosien taustatyö on auttanut meitä ymmärtämään millaisia koiria haluamme jatkossakin kotiimme sekä millaisina haluamme Boerboeleiden tulevaisuudessa pysyvän. Emme halua tehdä rodusta uutta isoa ja vakuuttavan näköistä seurakoirarotua, vaan pyrimme omilla valinnoillamme säilyttämään rodun sellaisena kuin se on ollutkin, aktiivinen, terverakenteinen ja vahvan vahtivietin omaava maatilojen koira. Tästä johtuen olemme päätyneet yhteen alkuperäisistä linjoista, Mizpah Boerboeleihin, joita tulemme jatkossakin suosimaan.
Koska rodulla on jo muutenkin suppea geenipooli, teemme parhaamme välttääksemme matadoruroksia sekä niiden jälkeläisiä. Ympäri maailman boerboelit ovat jo jollain tavalla sukua toisilleen ja vanhat alkuperäiset linjat ovat sitä mukaa häviämässä. Kaikkien meidän boerboeleiden suvun pystyy jäljittämään rodun perustajakoiriin asti, joten on sanomattakin selvää että emme käytä koiria tai niiden jälkeläisiä jotka ovat tulleet rotuun 2000-luvun jälkeen (ensimmäiset mustat koirat: Mullerin sisarukset Poppie ja Lady, sekä Jim).

Mizpah linjan on luonut yksi Boerboelmaailman tunnetuimmista ja legendaarisimmista ihmisistä, oom Lucas van der Merwe. Hän oli yksi SABT:n (ja myöhemmin HSBA:n) perustajajäsenistä jotka 80-luvulla kiersivät Etelä-Afrikan ja etsivät jäljellejääneet rodun edustajat joista valikoivat parhaimmat koirat rodun kantakoiriksi. Oom Lucas kasvoi pienestä asti rodun parissa ja piti tärkeänä säilyttää rotu niin alkuperäisenä kuin mahdollista, välttämällä liian isoja ja aggressiivisia koiria jalostukseen, ja samaan mekin pyrimme. Oom Lucas valitettavasti menehtyi vuonna 2010, mutta nykyään Mizpah-linjaa ylläpitää mm. Etelä-Afrikassa hänen tyttönsä, Carin Yorke Hart (van der Merwe).

Kaikki jalostuskoiramme terveystestataan luuston (HD, ED, selkä sekä polvet), silmien, sydämen sekä hyperplasian/kivesvikojen osalta.
Näiden lisäksi myös DNA-testaamme jalostuskoiramme hyperurikosurian (HUU), koiran multifokaalisen retinopatian 1:n (CMR1) sekä psykomotorisen epilepsian osalta.

In the future, our goal is to breed healthy and most importantly good natured Boerboels, according to the original breed standard. Although the breed is relatively new for us, years of background work has helped us to understand what kind of dogs we want to continue to keep at our home and how we want Boerboels to remain in the future. We don't want Boerboels to become a new big, impressive-looking companion breed, but with our own choices we want to preserve the breed as it was created in the first place. Active and sound farm dog with strong guarding instinct. As a result of this, we have ended up with the one of the original lines, Mizpah Boerboels, which we will continue to favor later in the future also.

Since the breed already has a narrow gene pool, we do our best to avoid matador males and their offspring. All over the world, Boerboels are already related to each other in some way and the old original lines are disappearing. The lineage of all our Boerboels can be traced back to the founding dogs of the breed, so it goes without saying that we do not use dogs or their descendants that entered the breed after the 21st century (the first black dogs: Muller's sisters Poppie and Lady, and Jim).

The Mizpah line has been created by one of the most famous and legendary Boerboel-person in the world, oom Lucas van der Merwe. He was one of the SABT's (and later the HSBA's) founding members, who toured around South Africa in the '80s and searched for the remaining representatives of the breed for a base breeding stock. Oom Lucas grew up with this breed and wanted to preserve the breed as original as possible, avoiding to use too large and aggressive dogs for breeding and we have the same thing in mind. Oom Lucas unfortunately passed away in 2010, but today his daughter Carin Yorke Hart (van der Merwe) in South Africa maintains the Mizpah line.

All of our breeding dogs are tested for HD, ED, spine, knees, heart, VH/testicles and they are also DNA-profiled (HUU & CMR1). We also test our breeding dogs for psychomotor epilepsy.


Vuosien aikana olemme tutustuneet mitä mahtavimpiin harrastajiin ja kasvattajiin ja osasta on tullut meille todella läheisiä ystäviä, joten pyrimme mahdollisimman paljon tekemään jatkossakin yhteistyötä ulkomailla olevien kasvattajien kanssa rodun parantamisen osalta.
Boerboeleista ei ikinä voi oppia tarpeeksi, joten meidänkin kohdalla rotuun tutustuminen jatkuu vielä näiden kymmenenkin vuoden jälkeen.

Over the years we have met and had been priviledged to get to know a lot of breed enthusiasts and breeders. Some of them have become a very close friends to us, so we try as much as possible to continue to cooperate with breeders from abroad to improve the breed.
You can never learn enough about Boerboels, so our long journey of getting to know the breed better, has only begun after these ten years.