Boerboel

Boerboelista rotuna

Suomenkielinen käännös ©Tuebor Boerboels/Olga Mustajärvi kesä 2014

Sana "Boerboel" johtaa sanoista "boer", hollannin sanasta "maanviljelijä" ja "boel" sanasta "koira",
eli "maanviljelijän koira".

Boerboel on ainoa Etelä-Afrikkalainen rotu joka on jalostettu vartioimaan maatiloja ja omaisuutta.
Boerboel (Burbul) eli Etelä-Afrikan mastiffi on vahva ja voimakasrakenteinen koira jolla on vahva luustonrakenne, sileä turkki sekä tasapainoinen rakenne ilman selviä puutteita. Lihasten pitäisi olla hyvin kehittyneet ja koiran pitäisi liikkua nopeasti mutta vakuuttavasti. Boerboel on luotettava, tottelevainen ja älykäs koira, jolla on vahva vahtivietti. Boerboel on itsevarma ja peloton, mutta herkkävaistoinen. Urosten ihannekorkeus on 66cm ja narttujen on 61cm. Korkeuden on aina oltava suhteessa painoon sekä rakenteeseen ja sukupuolten välisten erojen on oltava selkeästi havaittavissa. Hyväksyttyjä värejä ovat keltaisen, ruskean ja brindlen kaikki sävyt, maskilla tai ilman. Valkoiset merkit ovat myöskin hyväksyttyjä.

Boerboelit ovat omistajilleen uskollisia koiria ja muodostavat vahvan siteen perheen kanssa. Ne ovat tunnettuja siitä että niillä on kova puolustusvietti, niiden olematta kuitenkaan aggressiivisia normaaleissa tilanteissa. Koska Boerboelit luovat vahvan siteen omistajiinsa, Boerboelit ovat parhaimmillaan eläessään sisällä talossa omistajiensa kanssa. Jos koiran jättää elämään kokonaan pihalle ilman omistajien läsnäoloa, koira turhautuu ja saattaa kehitellä itse itselleen tekemistä (mm. tuhoisaa käytöstä, turhaa haukkumista).

Pentuna oikeanlainen sosiaalistaminen on ehdottoman tärkeää. Koska pennut ovat sopeutumiskykyisiä, niitä on helppo hallita nuorena, totutella koiraa erilaisiin paikkoihin, ääniin ja muihin eläimiin. Hyvät kokemukset jo varhain parantavat merkittävästi niiden sosiaalisia taitoja. On tärkeää pitää pentua erossa aggressiivisista ja vihaisista koirista, koska jos vahinko käy, voi koira myöhemmin samankaltaisessa tilanteessa reagoida joko peloissaan tai puolustautumalla. Hyväluonteiset ja tasapainoiset aikuiset koirat ovat parhaimmat opettajat jotka opettavat nuoremmilleen oikeanlaista käyttäytymistä ja koiran elekieltä.

Jotkut Boerboelit ovat erittäin sosiaalisia luonteeltaan kun taas toiset ovat paljon varovaisempia uusien ihmisten kanssa. Yleisesti ottaen Boerboelit ovat erittäin hyviä lasten kanssa, varsinkin perheen omien. Koko perheen tulisi silti osallistua koiran koulutukseen ja varmistaa että koira ymmärtää että lapset ovat korkeammassa asemassa perheen hierarkiassa. Lapset pitää opettaa kunnioittamaan ja hoitamaan koiria ystävällisesti, eikä koiraa saa missään nimessä jättää lapsen kanssa ilman aikuisen valvontaa.

Koska rotua on aikojen saatossa jalostettu maatilojen vahdiksi (mitä se tänäkin päivänä on), suurin osa koirista tulee hyvin toimeen karjan ja muiden perheen lemmikkien kanssa puolustamalla samalla maatilaa ja kotia villieläimiltä. Oikealla tutustuttamisella ne hyväksyvät perheen uudet eläimet laumaansa suhteellisen helposti.

Koska boerboel on dominoiva rotu, tämä asettaa tiettyjä haasteita rodun omistamiselle. Näiden koirien paikka ei ole koirapuistossa, vaikka jotkut koirat siellä hyvin käyttäytyisivät. Vieras koira pitäisi aina tutustuttaa perinpohjaisesti Boerboelisi kanssa jotta ongelmilta vältyttäisiin. Yleisesti ottaen Boerboelit eivät tule aikuistuessaan kamalan hyvin toimeen vieraiden samaa sukupuolta olevien dominoivien rotujen kanssa. Pennut taas ovat paljon joustavampia ja halukkaampia olla vieraiden ihmisten ja koirien kanssa tekemisissä.

Pennun sukupuoleen kannattaa kiinnittää huolellisesti huomiota. Jos perheestä löytyy jo yksi dominoiva aikuinen, kannattaa valita pentu vastakkaisen sukupuolen edustajista koska silloin todennäköisemmin perheen koirien välille ei tule keskenäisiä riitoja pennun aikuistuessa.