Liikunta - Exercise

Koska Boerboelit ovat tänäkin päivänä aktiivisia työkoiria,
ne pääsevät täyteen loistoonsa kun saavat eteensä fyysisiä ja henkisiä haasteita joista selviytyä.

Tottelevaisuuskoulutus, rally-toko, taakanveto, viehejuoksu, agility, paimennus, suojelu ja terapiakoiratoiminta
ovat esimerkkejä lajeista joissa Boerboeleiden on nähty menestyvän.

Kuten jokaisen muunkin rodun kohdalla, myös näissä on eroavaisuuksia yksilöiden välillä.
Toiset sopivat johonkin harrastukseen paljon paremmin kuin toiseen.

Boerboelit ovat älykkäitä, herkkiä ja aktiivisia koiria, joten ne tarvitsevat niin fyysistä
kuin henkistäkin aktivointia pysyäkseen tyytyväisinä ja hyvässä kunnossa.

Vetolajeja (pääasiassa taakanvetoa) ollaan harrastettu koiriemme kanssa vuodesta 2010 asti.
Meillä muiden aktivointien, petojahdin, canicrossin sekä viehejuoksun lisäksi käytetään springpolea ja flirtpolea
väsyttääksemme koirat ja pitääksemme ne kunnossa.


Because Boerboels are to this day active working dogs, they get to their full glory when they are presented with mental and physical challenges.

Obedience training, rally, weight pull, agility, lurecoursing, herding, protection and therapy dog activities are examples of activities where Boerboel has seen to success.

As with any other breed, there are differences between individuals with Boerboels also.
Some Boerboels are more suited for some activities than others.

Boerboels are intelligent, sensitive and active dogs, so they need both physical and mental activation
in order to stay happy and in good condition.

We have trained weightpulling (and other pulling sports like sledding) with our dogs since 2010.
Among other activities (lure coursing, "beast hunting", canicross) we also use springpole and flirtpole to wear out our dogs and keep them in good shape.